Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

10:59
9844 6044 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
10:59
2371 e8b4 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
10:56
1788 aa01 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
10:51
4935 6e1a
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
10:01
2371 0ff7
Reposted frommartynkowa martynkowa

June 30 2015

15:07

Nie ma porażki, z wyjątkiem zaprzestania prób

— Elbert (Green) Hubbard
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
11:07
- (...) Potem rozwodził się [Franek Starowieyski] na różne tematy, aż wreszcie powiedział "Wiesz co, Agnieszko, w zasadzie może byś zdjęła bluzkę i pokazała piersi". Na co Agnieszka zdjęła bluzkę i pokazała piersi. Wtedy mój znajomy już prawie kompletnie oszalał, bo - owszem - wiedział, że artyści robią dziwne rzeczy, ale żeby aż takie? Jeszcze bardziej zapragnął być artystą... - Został nim? - Nie. Od oglądania piersi Osieckiej nie zostaje się od razu artystą.
— Katarzyna Ważyk, Chińska wódka [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

June 29 2015

11:34
4939 199f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 25 2015

08:50
Mieć siebie, resztę spalić
Aż zostanie tylko to, co pomiędzy nami

Nawet jeśli to nie to
— Artur Rojek
Reposted fromapeee apeee viapastelina pastelina

June 24 2015

11:12
Chcę z Tobą robić wszystko. Przez całe życie
— Wielki Gatsby
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacarre carre
11:12
Melissa McCracken, a painter with synesthesia, explains what it’s like to see music. [ x ]image"Karma Police"Radiohead

image"Little Wing"Jimi Hendrix

image"Gravity"John Mayer

image"Imagine"John Lennon

image"Joy in Repetition" Prince

image"Since I’ve Been Loving You" Led Zeppelin

image"Life On Mars"David Bowie

image"Tonight, Tonight"The Smashing Pumpkins

June 23 2015

13:02
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viasmaller smaller
07:04
8903 deaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
07:04
9029 a182
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
06:55
Reposted fromMadeleinex Madeleinex
06:55
1214 abd6 500
Reposted fromMadeleinex Madeleinex

June 22 2015

15:12
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

15:11
Książką można czytelnikowi głowę, owszem przemeblować o tyle, o ile jakieś meble już w niej przed lekturą stały.
— Stanisław Lem "Doskonała próżnia. Wielkość urojona"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
15:10
Co robić by nie tracić czasu?
— A.Camus "Dżuma"

June 17 2015

09:39
8698 5898 500
Reposted fromMadeleinex Madeleinex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl