Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

10:35
5329 4f30
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacheersbaby cheersbaby
10:33

March 16 2017

16:48
8931 1158
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viameovv meovv

March 10 2017

15:57
Czasem gniewam się,
brzydkich słów nie znam, lecz
wykrzyczeć chcę na cały głos
tę miłość, co jak bumerang
wraca do nas wciąż.
— Kortez
Reposted fromcudoku cudoku viazamknij-drzwi zamknij-drzwi

March 09 2017

10:17
8396 8219
10:16

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viazapachsiana zapachsiana

March 06 2017

15:41
Czy znacie te męczące luki, gdy jedno się kończy, a drugie jeszcze nie zaczyna?
— Witold Gombrowicz

March 03 2017

11:38
czas lepszego jutra mógł być nawet wczoraj
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

March 02 2017

08:56
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
08:56

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viabe-awesome-today be-awesome-today
08:56
Zwykła ludzka miłość polega bowiem na tym, iż kocha się kogoś, kto jest tak miły w dotyku, że ewentualne jego wady są już nieważne.
— Jerzy Pilch
Reposted fromMissMurder MissMurder viainvisibility invisibility

February 28 2017

09:44
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim

February 24 2017

13:44
Kobieta, o którą jej facet się troszczy, jest lepszą kochanką i milszą towarzyszką życia.
— Paulina Młynarska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana

July 09 2015

11:07

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viaIriss Iriss
11:05
Nie ma, nie było - okazuje się - nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
Reposted frompouler pouler viasognito sognito

July 03 2015

07:54

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viaSmerfMaruda SmerfMaruda
07:51
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacoldwater coldwater
07:42
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaholdmy holdmy
07:41
właśnie nadeszło Kiedyś 
i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi

July 01 2015

11:00
2796 15d7 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...